Priser

Første konsultasjon                       750kr

oppfølgende konsultasjoner         600kr

Barn   under 12 år                           500kr

epikrise                                            300kr

Avbestillingsgebyr for timer ikke avbestilt innen 24 timer før avtalt time

600kr

Hund                                               500kr fra 1.oktober 2018

Hest                                                 800kr

Prisene er inkl. moms (moms gjelder kun behandling av dyr).

Der konsultasjonen for dyr medfører reise vil andre takster gjelde. Avtales ved timebestilling