Hovslager

i stallgangen

Jeg er utdannet NHS hovslager fra Norsk Hovslagersenter i Fredriksstad. Jeg så viktigheten av og kunne ha en større helhet når jeg skulle behandle hester ved kunne ha like god kunnskap av hesten høver som hesten kropp.